فروش هیوندای جنسیس در گیلان مدل 2014

کارکرد : 87,000 کیلومتر قیمت : 350,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
720,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
455,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
382,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

خراسان رضوی - 4 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
otex.ir