فروش هیوندای جنسیس در گیلان مدل 2014

کارکرد : 87,000 کیلومتر قیمت : 350,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
71,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir