فروش کیا سراتو 2000 در آذربایجان شرقی مدل 2008

کیا، سراتو 2000، 2008

آذربایجان شرقی

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 160,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
236,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
199,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
174,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir