فروش کیا سراتو 2000 در آذربایجان شرقی مدل 2008

کیا، سراتو 2000، 2008

آذربایجان شرقی

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 160,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
162,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2011

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2016

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

فارس - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir