فروش کیا سراتو 2000 در آذربایجان شرقی مدل 2008

کیا، سراتو 2000، 2008

آذربایجان شرقی

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 160,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2015

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
29,800 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2015

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
199,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
otex.ir