فروش نیسان ایکس تریل در بوشهر مدل 2017

کارکرد : 32,000 کیلومتر قیمت : 630,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
495,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
555,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
281,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
278,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

فارس - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
585,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1,800 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
455,000,000
منبع آگهی
otex.ir