فروش نیسان ایکس تریل در بوشهر مدل 2017

کارکرد : 32,000 کیلومتر قیمت : 630,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
815,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

اردبیل - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
1,030,000,000
منبع آگهی
otex.ir