فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در گیلان مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 252,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس
کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

آذربایجان شرقی - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
204,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
85,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

آذربایجان شرقی - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
119,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
99,160,000
منبع آگهی
Rekab.ir