فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در گیلان مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 252,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
173,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
262,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir