فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2008

کارکرد : 160,000 کیلومتر قیمت : 870,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

خراسان شمالی - 2 سال پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
121,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

یزد - 8 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir