فروش کیا اپتیما در آذربایجان شرقی مدل 2017

کیا، اپتیما، 2017

آذربایجان شرقی

کارکرد : 3,200 کیلومتر قیمت : 328,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
246,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
259,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
306,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir