فروش کیا اپتیما در آذربایجان شرقی مدل 2017

کیا، اپتیما، 2017

آذربایجان شرقی

کارکرد : 3,200 کیلومتر قیمت : 328,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
437,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
101,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
1,900 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir