فروش سمند X7 در گیلان مدل 1397

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 85,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
162,055 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1385

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، X7، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
12,600,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

سمند، X7، 1385

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
360,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سمند، X7، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1383

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir