فروش سمند X7 در گیلان مدل 1397

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 85,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
37,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
206,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1383

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، X7، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
16,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1385

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
191,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir