فروش سمند X7 در گیلان مدل 1397

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 85,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، X7، 1385

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
191,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
13,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1386

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، X7، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، X7، 1384

قزوین - 10 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، X7، 1390

فارس - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir