فروش نیسان ماکسیما در آذربایجان شرقی مدل 1389

نیسان، ماکسیما، 1389

آذربایجان شرقی

کارکرد : 28,500 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
94,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

کردستان - 2 سال پیش

کارکرد
129,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
otex.ir