فروش سمند LX در البرز مدل 1395

کارکرد : حواله قیمت : 66,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
194,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
32,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
21,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir