فروش سمند LX در البرز مدل 1395

کارکرد : حواله قیمت : 66,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
33,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
65,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1388

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
19,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

گیلان - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

کرمانشاه - 5 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
66,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

چهارمحال و بختیاری - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
77,000,000
منبع آگهی
otex.ir