فروش نیسان جوک در خراسان رضوی مدل 2017

نیسان، جوک، 2017

خراسان رضوی

کارکرد : 13,000 کیلومتر قیمت : 345,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
157,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir