فروش هیوندای آزرا در یزد مدل 2011

کارکرد : 144,000 کیلومتر قیمت : 374,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
870,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2007

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
94,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir