فروش هیوندای آزرا در یزد مدل 2011

کارکرد : 144,000 کیلومتر قیمت : 374,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
206,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

کرمانشاه - 12 ماه پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
144,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2007

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir