فروش هیوندای آزرا در یزد مدل 2011

کارکرد : 144,000 کیلومتر قیمت : 374,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2019

بوشهر - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
900,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2011

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir