فروش پراید 131SE در البرز مدل 1398

کارکرد : حواله قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

سمنان - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
34,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,400,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,400,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
5,600 کیلومتر
قیمت
21,450,000
منبع آگهی
otex.ir