فروش پراید 131SE در البرز مدل 1398

کارکرد : حواله قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,150,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

مرکزی - 8 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir