فروش کیا اسپورتیج در البرز مدل 2014

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 430,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

خراسان جنوبی - 6 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
368,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
1,500,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
48,600 کیلومتر
قیمت
178,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
282,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir