فروش پراید 131SE در تهران مدل 1393

کارکرد : 107,000 کیلومتر قیمت : 35,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
17,750,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
17,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
23,850,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
25,200,000
منبع آگهی
otex.ir