فروش پراید 131SE در تهران مدل 1393

کارکرد : 107,000 کیلومتر قیمت : 35,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
151,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
20,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir