فروش پراید 131SE در اصفهان مدل 1398

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 46,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
4,400 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
18,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
24,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1393

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
17,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
15,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir