فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2007

کارکرد : حواله قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
231,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir