فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2007

کارکرد : حواله قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
201,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
239,000 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir