فروش ساینا EX دنده ای در البرز مدل 1396

کارکرد : 40,000 کیلومتر قیمت : 47,300,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

مازندران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
3,200 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

مازندران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
29,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

گلستان - 7 ماه پیش

کارکرد
55 کیلومتر
قیمت
39,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

خراسان شمالی - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
12,600 کیلومتر
قیمت
27,800,000
منبع آگهی
otex.ir