فروش ساینا EX دنده ای در البرز مدل 1396

کارکرد : 40,000 کیلومتر قیمت : 47,300,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,900 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

مازندران - 3 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

خراسان شمالی - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir