فروش سیتروئن زانتیا در فارس مدل 1388

کارکرد : حواله قیمت : 92,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
48,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
45,100,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir