فروش سیتروئن زانتیا در فارس مدل 1388

کارکرد : حواله قیمت : 92,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
480,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
214,000 کیلومتر
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
159,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir