فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 248,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

هیوندای، سانتافه، 2015

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com