فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 248,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
122,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2008

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
570,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
563,000,000
منبع آگهی
otex.ir