فروش کیا ریو (مونتاژ) در تهران مدل 1390

کارکرد : 74,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1389

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
340,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1387

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
192,000 کیلومتر
قیمت
39,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1385

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1390

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1389

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
22,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir