فروش کیا ریو (مونتاژ) در تهران مدل 1390

کارکرد : 74,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1389

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1389

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
29,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1388

آذربایجان غربی - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1385

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
20,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir