فروش آلفارومئو جولیتا در اصفهان مدل 2016

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 390,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

آلفارومئو، جولیتا، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

آلفارومئو، جولیتا، 2015

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

آلفارومئو، جولیتا، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
5,500 کیلومتر
قیمت
405,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

آلفارومئو، جولیتا، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

آلفارومئو، جولیتا، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

آلفارومئو، جولیتا، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

آلفارومئو، جولیتا، 2014

خراسان رضوی - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

آلفارومئو، جولیتا، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir