فروش آلفارومئو جولیتا در اصفهان مدل 2016

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 390,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

آلفارومئو، جولیتا، 2016

فارس - 3 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

آلفارومئو، جولیتا، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

آلفارومئو، جولیتا، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

آلفارومئو، جولیتا، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

آلفارومئو، جولیتا، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

آلفارومئو، جولیتا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

آلفارومئو، جولیتا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

آلفارومئو، جولیتا، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir