فروش نیسان ماکسیما در گیلان مدل 1383

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 175,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1386

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir