فروش نیسان ماکسیما در گیلان مدل 1383

کارکرد : 190,000 کیلومتر قیمت : 175,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1381

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
380,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir