فروش بسترن B50F در قم مدل 1394

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

قزوین - 5 ماه پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

آذربایجان غربی - 2 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

قم - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir