فروش بسترن B50F در قم مدل 1394

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

بسترن، B50F، 1395

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
71,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
680,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com