فروش بسترن B50F در قم مدل 1394

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
670,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

خوزستان - 9 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
680,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir