فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2014

کارکرد : 97,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

خراسان رضوی - 9 ماه پیش

کارکرد
68,500 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
otex.ir