فروش نیسان جوک در تهران مدل 2017

کارکرد : 17,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
9,600 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
328,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir