فروش نیسان جوک در تهران مدل 2017

کارکرد : 17,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
otex.ir