فروش نیسان جوک در تهران مدل 2017

کارکرد : 17,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
151,600,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، جوک، 2017

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
1,500,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2016

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1,700 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir