فروش سمند LX در خراسان رضوی مدل 1398

سمند، LX، 1398

خراسان رضوی

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
37,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX، 1390

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

سمند، LX، 1395

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir