فروش سمند LX در خراسان رضوی مدل 1398

سمند، LX، 1398

خراسان رضوی

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

مازندران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
104,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
28,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1391

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1393

همدان - 3 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1389

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
206,000 کیلومتر
قیمت
27,800,000
منبع آگهی
otex.ir