فروش بسترن B50 در البرز مدل 1393

کارکرد : 91,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

بسترن، B50، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
59,460,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
59,460,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1397

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

بسترن، B50، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
62,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

بسترن، B50، 1395

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
65,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir