فروش بسترن B50 در البرز مدل 1393

کارکرد : 91,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

بسترن، B50، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
116,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1395

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

بسترن، B50، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

بسترن، B50، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir