فروش بسترن B50 در البرز مدل 1393

کارکرد : 91,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

بسترن، B50، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
59,460,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1395

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1392

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1394

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

بسترن، B50، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

بسترن، B50، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1395

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
147,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir