فروش بسترن B50F در تهران مدل 1395

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 300,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
127,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

کردستان - 2 سال پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

قم - 4 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
24,800 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir