فروش بسترن B50F در تهران مدل 1395

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 300,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
45,700 کیلومتر
قیمت
118,900,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
670,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

خراسان رضوی - 7 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

خراسان رضوی - 9 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
71,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

بسترن، B50F، 1395

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com