فروش بسترن B50F در تهران مدل 1395

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 300,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

کردستان - 2 سال پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1393

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1395

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

قم - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

اصفهان - 3 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
730,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir