فروش فولکس گل در تهران مدل 1384

کارکرد : 135,000 کیلومتر قیمت : 49,500,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

فولکس، گل، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

فولکس، گل، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

فولکس، گل، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

فولکس، گل، 1386

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

فولکس، گل، 1387

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

فولکس، گل، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

فولکس، گل، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

فولکس، گل، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir