فروش فولکس گل در تهران مدل 1384

کارکرد : 135,000 کیلومتر قیمت : 49,500,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

فولکس، گل، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
166,555 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

فولکس، گل، 1386

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

فولکس، گل، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
121,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

فولکس، گل، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

فولکس، گل، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
13,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

فولکس، گل، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

فولکس، گل، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

فولکس، گل، 1386

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir