فروش فولکس گل در تهران مدل 1384

کارکرد : 135,000 کیلومتر قیمت : 49,500,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

فولکس، گل، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
166,555 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

فولکس، گل، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
162,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

فولکس، گل، 1387

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

فولکس، گل، 1385

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

فولکس، گل، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

فولکس، گل، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

فولکس، گل، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
24,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

فولکس، گل، 1384

خراسان شمالی - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir