فروش هیوندای i20 (مونتاژ) در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
102,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
6,800 کیلومتر
قیمت
101,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
4,500 کیلومتر
قیمت
91,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir