فروش هیوندای i20 (مونتاژ) در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
243,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
99,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، i20 (مونتاژ)، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
113,500,000
منبع آگهی
otex.ir