فروش سمند LX در کرمانشاه مدل 1396

سمند، LX، 1396

کرمانشاه

کارکرد : 24,500 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
31,450,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
37,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
28,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir