فروش سمند LX در کرمانشاه مدل 1396

سمند، LX، 1396

کرمانشاه

کارکرد : 24,500 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1391

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
326,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
78,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
286,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1393

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1398

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
87,800,000
منبع آگهی
otex.ir