فروش پراید 131SX در تهران مدل 1391

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1398

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
15,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1390

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
14,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1390

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir