فروش پراید 131SX در تهران مدل 1391

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
16,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1390

زنجان - 9 ماه پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
13,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1390

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir