فروش پراید 131SX در تهران مدل 1391

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1387

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
15,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
91,800 کیلومتر
قیمت
15,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1377

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
163,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1390

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SX، 1393

همدان - 1 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SX، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
14,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir