فروش جک جی 5 - 1.8 در تهران مدل 1394

کارکرد : 73,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
97,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
121,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
61,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1396

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
otex.ir