فروش جک جی 5 - 1.8 در تهران مدل 1394

کارکرد : 73,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
79,500 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
81,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.8، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
45,850,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.8، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,900 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir