فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1393

کارکرد : 38,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1393

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
40,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1394

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1398

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
9,700,000
منبع آگهی
otex.ir