فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1393

کارکرد : 38,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
24,800,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

تیبا، هاچ بک، 1397

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
3 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

مازندران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir