فروش کیا پیکانتو در تهران مدل 2013

کارکرد : 54,500 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، پیکانتو، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، پیکانتو، 2013

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، پیکانتو، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
91,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، پیکانتو، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
13,500 کیلومتر
قیمت
197,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، پیکانتو، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، پیکانتو، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، پیکانتو، 2016

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، پیکانتو، 2016

همدان - 2 سال پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir