فروش جیپ صحرا در فارس مدل 1374

کارکرد : 7 کیلومتر قیمت : 45,000,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

جیپ، صحرا، 1381

گلستان - 2 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

جیپ، صحرا، 1371

آذربایجان غربی - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جیپ، صحرا، 1377

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جیپ، صحرا، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جیپ، صحرا، 1376

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جیپ، صحرا، 1375

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جیپ، صحرا، 1376

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جیپ، صحرا، 1378

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir