فروش جیپ صحرا در فارس مدل 1374

کارکرد : 7 کیلومتر قیمت : 45,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

جیپ، صحرا، 1378

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جیپ، صحرا، 1375

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
191,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جیپ، صحرا، 1376

اردبیل - 7 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جیپ، صحرا، 1382

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

جیپ، صحرا، 1376

همدان - 2 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

جیپ، صحرا، 1376

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

جیپ، صحرا، 1365

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

جیپ، صحرا، 1376

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
1,111 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com