فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
17,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1393

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
26,800,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir