فروش ساینا EX دنده ای در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 590,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
26,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
45,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ساینا، EX دنده ای، 1395

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir