فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2018

کارکرد : 20,000 کیلومتر قیمت : 475,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
99,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
119,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
349,000,000
منبع آگهی
otex.ir