فروش هیوندای النترا در تهران مدل 2018

کارکرد : 20,000 کیلومتر قیمت : 475,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
126,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، النترا، 2014

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
164,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، النترا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
117,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir