فروش سمند LX در تهران مدل 1395

کارکرد : 68,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
20,000,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

مازندران - 2 هفته پیش

کارکرد
131,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

اصفهان - 4 هفته پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
53,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir