فروش سمند LX در تهران مدل 1395

کارکرد : 68,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
156,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1387

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
255,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1385

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
31,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir