فروش بسترن B30 در اصفهان مدل 1397

کارکرد : 4,000 کیلومتر قیمت : 180,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

بسترن، B30، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
133,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
62,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

بسترن، B30، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
122,000,000
منبع آگهی
otex.ir