فروش پراید 132 ساده در تهران مدل 1395

کارکرد : 44 کیلومتر قیمت : 36,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1390

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، 132 ساده، 1395

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، 132 ساده، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
245,000 کیلومتر
قیمت
12,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
39,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
224,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
otex.ir