فروش پراید 132 ساده در تهران مدل 1395

کارکرد : 44 کیلومتر قیمت : 36,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1388

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
13,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1392

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
13,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
11,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1387

قم - 2 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 132 ساده، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
36,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1388

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
181,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 132 ساده، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir