فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1381

کارکرد : 160,000 کیلومتر قیمت : 18,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

اردبیل - 3 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1397

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
390,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
184 کیلومتر
قیمت
8,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1378

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir