فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1377

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 7,300,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1378

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1392

خراسان شمالی - 3 ماه پیش

کارکرد
113 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1375

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
6,400,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

البرز - 2 هفته پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir