فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1377

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 7,300,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1397

قم - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1396

خراسان شمالی - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1380

مازندران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
225,874 کیلومتر
قیمت
11,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir