فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1377

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 7,300,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
7,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1392

خراسان شمالی - 9 ماه پیش

کارکرد
113 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1383

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
248,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1377

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
7,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

پراید، هاچ بک، 1382

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1380

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com