فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1377

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 7,300,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1383

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
1,111 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 4 روز پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
12,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1392

خراسان شمالی - 6 ماه پیش

کارکرد
113 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir