فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1377

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 7,300,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
204,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
188,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1396

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1384

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
198,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1381

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
555 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
10,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1377

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
214,000 کیلومتر
قیمت
13,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir