فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1395

کارکرد : 29,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1391

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
8,500 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
74,300 کیلومتر
قیمت
19,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
25,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
57,500 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir