فروش ب ام و 328i در تهران مدل 2013

کارکرد : 48,000 کیلومتر قیمت : 267,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

اصفهان - 1 هفته پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
620,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
110 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir