فروش ب ام و 328i در تهران مدل 2013

کارکرد : 48,000 کیلومتر قیمت : 267,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
505,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
720,000,000
منبع آگهی
otex.ir