فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1388

کارکرد : 268,000 کیلومتر قیمت : 26,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
127 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
28,600,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
328,000 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
188,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir