فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1384

کارکرد : 269,000 کیلومتر قیمت : 7,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
174,000 کیلومتر
قیمت
7,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
366,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

گیلان - 3 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
334,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
7,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir