فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1382

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 25,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
64,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

چهارمحال و بختیاری - 3 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir