فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1382

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 25,000,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1386

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

خراسان رضوی - 3 هفته پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
194,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

آذربایجان شرقی - 4 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

چهارمحال و بختیاری - 5 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com