فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1382

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 25,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
999,999 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com