فروش هیوندای آوانته در سمنان مدل 1388

کارکرد : 216,000 کیلومتر قیمت : 105,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، آوانته، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
53,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، آوانته، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آوانته، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آوانته، 1385

لرستان - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
79,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آوانته، 1389

البرز - 1 ماه پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
157,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آوانته، 1389

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آوانته، 1389

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آوانته، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir